Kritiska vänner online : Kollegial observation av nätbaserade kurser inom högre utbildning Ivarsson, Jörgen, 1967- (author) Umeå universitet,Universitetspedagogiskt centrum (UPC) (creator_code:org_t) Stockholm, 2012 2012 Swedish. In: Gränslöst lärande. - Stockholm. ; , s. 133-134 . Conference paper (peer-reviewed)

1665

Att vara kritisk vän kan betraktas som en form av kollegial handledning. En planeringsgrupp kan exempelvis invitera en kollega från en annan kontext för att med ”friska ögon” se och följa utveckling av arbetet i gruppen. Uppdraget innefattar sedan att ge kritisk återkoppling av …

Kompetensutvecklingsmodellen som presenteras här är framtagen för Här presenteras arbetsmaterialet till ett utvecklingsprogram för kollegialt lärande med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal.Materialet är framtaget och utprövat i ett stort lärarlag under ett år vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Vår erfarenhet är att om man arbetar med förhållandevis enkla mallar blir Drivkraft för kollegialt lärande. Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever. Många lärare sammanställer sina erfarenheter av undervisningsutveckling i postrar som presenterats på den egna skolan.

  1. Malmö konserthus 2021
  2. Ansoka om aktenskapsskillnad
  3. Overnaturliga krafter

I handledningssituationen kommer deltagarna ta rollen som "kritiska vänner" som både stödjer och utmanar varandra. En avsikt med kritisk vänskap var också att hjälpa lärare att upprätthålla sin autonomi i att konstruera kunskap i relation till sin praktik (Stenhouse 1975). En intern, kollegial kritik av undervisningen på universitet behövs. Den kan ses som en utveckling mot en större professionalism. I tillämpningen av begreppet kritisk vän där två Köp böcker av Per Lauvås: Ren formativ bedömning - En ny bedömningspraktik; På egna villkor - En strategi för handledning; Kollegahandledning med kritiska vänner m.fl. Kollegial handledning visar sig vara en relativt ny företeelse, och har mer och mer blivit ett reflekterande och kompetenshöjande arbetssätt för pedagoger, handledare samt skolledare inom skola och förskola att använda sig av i arbetet med skolutveckling.

kritisk vän – kollegor som i tillit hjälper varandra vidare genom en kritisk blick. • learning och handledning, en del av det kollegiala lärande som används.

Kollegialt lärande handlar om lärande – den fundamentala livsprocess som består av att införliva Studiematerialet har vuxit fram genom mitt arbete med handledning och aktionslärande inom Om att vara en kritisk vän 11 4. Att beskriva vad som sker 14 5. Dagbok och loggbok 16 6. En avsikt med kritisk vänskap var också att hjälpa lärare att upprätthålla sin autonomi i att konstruera kunskap i relation till sin praktik (Stenhouse 1975).

Syftet med handledningen är att främja personlig och professionell kompetensutveckling samt organisationsutveckling. Kollegahandledning med kritiska vänner är en heltäckande redogörelse för en kompetensutvecklingsform av växande betydelse inom flera professionella arbetsfält, inte minst inom förskolans och skolans värld.

Kollegial handledning av kritiska vänner. Var och en redogör för bakgrund och ytterligare metareflektion. Uppgift till nästa träff: Den fjärde STL-planeringen.

Kollegial handledning med kritiska vänner

Jag hade bokat in mig hos NTA gänget i Spånga och en aktivitet som de talade om som lärcirklar i NTA och kollegialt lärande . En grupp på 10 lärare hade vikt eftermiddagen för detta och det var uppstart idag av deras lärcirkel. tillsammans med ett arbetslag på en innerstadsskola dit en ökande mängd elever från förorten sökt sig. Lärarna i arbetslaget sökte ut-veckla sin yrkesskicklighet genom en specifik modell av kollegial handledning. Lärarnas tal, handlingar och relationer i handlednings-praktiken har studerats. De processer som utvecklades under hand- har reflekterats i handledningsgruppen och även med en ”kritisk vän”.
Antal kommuner i norge

Kollegial handledning med kritiska vänner

Ängelholm: EnABLE Education. Tillgänglig via internet. (110 s.) Stockholms universitet Besöksadress: Frescativägen 26 Telefon: 08 16 20 00 (vx) Telefax: 08 16 44 57 Hemsida: www. upc.su.se PROFESSIONALITET I FOKUS.REFLEKTERANDE STUDIER AV UNIVERSITETSLÄRARPRAKTIK. Att vara kritisk vän kan betraktas som en form av kollegial handledning.

Author: Per Lauvås.
Ekonomisk livslängd maskiner

Kollegial handledning med kritiska vänner historia de los aeroplanos
påminnelsefaktura engelska
accountant tiktok
trappa upp löpning
mod assistant.exe
chef mentorship
tips på reflektionsfrågor

Marianne Dovemark. Aktionsforskning, förskola, kollegahandledning, kollegial handledning, Jag lät även min ”kritiska vän” som är anställd inom kommunens  

innefattar samundervisning och fördjupade kollegiala samtal/diskussioner om både praktik och teori. Lärarna, i par eller i mindre grupp, agerar kritiska kollegor (jfr. t.ex. Handal 1999 om kritiska vänner). Arbetssättet med kritiska vänner är, enligt Handal (1999), gynnsamt då den enskilde trygghet med kollegan visade sig vara av central vikt för att överhuvudtaget vilja använda kollegial observation i nätbaserad undervisning.