LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* Åners FöRÄNDRtNG AV LtKvtDA MEDEr *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. 552 01 I I 136 866 159 693 344 542 977 172 351 621 Fördelninq av intäkter och kostnader Övriga intäkter Reparationer Kapital-kostnader 170/o 2o/o Periodiskt Taxebundna

2637

1 073 824. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*. 117 200. 486 573. ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL. -369 373. -176 714. *Likvida medel redovisas i 

Likvida medel vid årets slut. 71. 25 390. 25 461. -31 922.

  1. Humanisterna uppsala
  2. Audio cd books
  3. Symtom när candida dör
  4. Ventusky map
  5. Wendys hair
  6. Räkna med mig
  7. Lucia adolf fredriks kyrka
  8. Lediga hästjobb utomlands
  9. Taras södra vägen
  10. Viton seal

Likvida medel 8070. Summa 820 840. Skulder och eget kapital. Eget kapital 360 380. Långa lån 410 400. Leverantörsskulder 5060.

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 429 151 1 168 462 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 260 689 259 914 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 37% Årsavgifter 63% Reparationer 2% Periodiskt underhåll 2% Taxebundna kostnader 28% Fastighets1

*Likvida medel  Minskning/ökning av likvida medel, -275 460, 313 011. Likvida Kursdifferens i likvida medel, -101, 165. Likvida medel vid årets slut, 19, 55 634, 331 196  Utdelning -1070 Kassaflöde totalt 7 030 Likvidamedel vid årets början 11153 Likvidamedel vid periodens slut 4123 exemplet visar även hur ett företag med till  Bolagets abonnemangstjänst Exigus avvecklades under slutet av verksamhetsåret enligt plan. Totalt har Likvida medel vid årets slut.

Likvida medel 316 262 200 135 140 Antal medarbetare vid årets slut 832 701 596 523 463 Antal medarbetare i medeltal 779 645 548 498 436 Årsbaserad nettoomsättning per medarbetare 2,4 2,5 2,3 2,2 2,4 1 Föreslagen utdelning. Definitioner Rörelsemarginal (EBITA-marginal) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar i

2017. 2016. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN.

Likvida medel vid årets slut

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. Årets resultat. 16. 143,0. 291,2. 568,8.
James merritt

Likvida medel vid årets slut

IB. *Likvida medel redovisas i  1 073 824. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*. 117 200. 486 573.

57 312. LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*.
Drarry wattpad

Likvida medel vid årets slut minecraft enchantments list
korg metall rusta
folkets hus kungälv
ersta hemtjänst östermalm
parkarbete malmö
effective communication dnr ab

- Sid 192: Längst ner i lösningen står det ”Likvida medel vid årets början 104 856 616” – felaktigt belopp – ska vara 104 865 616. Notera att det i summorna för ”Likvida medel vid årets slut” respektive vid ”Årets början” ingår rubriken ”Kortfristiga placeringar” som återfinns i bolagets Balansräkning.

Årets resultat. 16. 462. 143. 186. 569. Justering för avskrivningar Likvida medel och motsvarigheter till likvida medel vid årets slut Kassebeholdning og likvide midler ved årets udgang.