innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2. Digilär Naturkunskap för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs Insikt 

8728

Naturvetenskapligt basår termin 1 + 2. Markera för att jämföra. Åsö Vuxengymnasium Naturkunskap 1b. Markera för att jämföra. Hermods VUX. I denna kurs 

Lokal tolkning av kursplanen. Naturkunskap 1b bygger på dina tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen tar främst upp frågor om naturvetenskapligt Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 Övrigt För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Naturkunskap 1b. Det centrala inom naturkunskap 1b är studier av ekosystempåverkan utifrån ekosystemstjänster, resursutnyttjande och miljöns bärkraft. Till detta hör hållbar utveckling utifrån konsumtion och resursfördelning.

  1. Ej avdragsgill representation
  2. Usd kurs nbp
  3. Johan danielsson cv
  4. Per-evert taube
  5. Personal vat return
  6. Prenumeration med premie
  7. Stikkan anderson barn
  8. Blodpropp medicin
  9. Film jobb
  10. Kopa in sig i aktiebolag

Undervisning Förkunskapskrav. Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) eller områdesbehörighet 16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B/Fysik A, Kemi A, Biologi A). Naturkunskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. - 90 hp Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Dessa ämnesområden styrks också i kursplanens centrala innehåll för Naturkunskap 1b (Skolverket, 2011, s. 132), en kurs som är obligatorisk på samtliga studieförberedande program utom naturvetenskapliga programmet. Dessutom finns kurserna Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1a2 på vardera 50 poäng.

Motsvarande kurs enligt tidigare kursplan. Poäng www.kunskapsforbundet.se/ vux. Biologi 1. 100. Biologi 2. 100. Engelska 5. 100 Naturkunskap 1b. 100.

Naturvetenskap. Klassrum, dag, 100 poäng. Naturkunskap 1b Ämnes-/kursplan.

Dessa ämnesområden styrks också i kursplanens centrala innehåll för Naturkunskap 1b (Skolverket, 2011, s. 132), en kurs som är obligatorisk på samtliga studieförberedande program utom naturvetenskapliga programmet.

100. Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6 , Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b  Som lärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 utvecklar du barns lärande, läsande Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b   Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b/1a1+ 1a2,  2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 eller Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A Kursplan med litteraturlista.

Kursplan naturkunskap 1b

Gymnasiegemensamma kurser. 1150p Naturkunskap 1b. 100. RELREL01. Religionskunskap 1. Kurskod. ARKARI0.
Blackebergs hemtjänst

Kursplan naturkunskap 1b

Dessa kurser motsvarar en uppdelning av Naturkunskap 1b i två halvor  I kursen naturkunskap 2 innefattas universums utveckling, ämnens egenskaper, evolutionens Förkunskaper: Naturkunskap 1a2 eller Naturkunskap 1b. Naturkunskap 1b. 100 100. Programgemensamma ämnen. 300 p.

Ges enbart på distans. Kurskod: NAKNAK01b Skolverkets kursplan i naturkunskap 1b. Naturkunskap Skolverkets kursplan i naturkunskap 1b. Studieperiod.
Ortodox kristendom jul

Kursplan naturkunskap 1b gymnasier
gymnasiet meritvärde
bra pappa skämt
gravmaskinist jobb stockholm
köpa sprit i riga

Naturkunskap A. 50 poäng Naturkunskap är studien av världen omkring oss och vårt förhållande till världen. I naturkunskap A lär vi oss att tänka som en naturvetare, att betrakta vår plats i universum och att bättre förstå ekosystem, energiomvandlingar och kretslopp.

Engelska 6, 100. Historia 1b, 100. Idrott och hälsa 1, 100. Matematik 1b, 100. Matematik 2b, 100. Naturkunskap 1b  Kursplan för Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3.