Rehabiliteringsprocessen 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2013-03-21 Rehabiliteringsprocessen Syftet med sammanställningen är att tydliggöra rehabiliteringsprocessens olika delar och vara ett stöd i ett aktivt rehabiliteringsarbete. För fördjupad information se Göteborgs universitets handläggningsordning för …

8177

individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen rehabiliteringsprocess som möjliggör en tidigare återgång i arbete för fler individer.

Vurdering af behov. 2. Målsætning og plan (beslutning om intervention). 3. Intervention.

  1. Ems design builder
  2. Mats jeppsson billesholm
  3. Aventura park
  4. Hangslen arbete

För fördjupad information se Göteborgs universitets handläggningsordning för … I alla regioner finns idag rehabiliteringskoordinatorer som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Syftet är att underlätta för patienten att återgå till eller inträda i arbetslivet. Rehabilitering ska göra det möjligt för en sjukskriven arbetstagare att komma tillbaka till arbetet. Läs mer om vilka insatser som kan behövas.

Det är den närmsta chefen som ansvarar för dokumentationen av rehabiliteringsprocessen. Dokumentationen ska föras genom noteringar från möten (även inställda), från överenskommelser, planering, utvärderingar och samtal. Det är viktigt att du känner att det som tas upp i rehabiliteringssamtal behandlas varsamt av alla inblandade.

Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du har varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan. Bedömning i flera steg. Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och en funktion för koordinering. Syftet med denna rapport är att göra en litteraturstudie och beskriva det vetenskapliga stödet för hälso- och sjukvårdens koordinatorsfunktion inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet. Vidare att undersöka effekterna av koordinatorernas insatser.

Rehabiliteringsprocessen Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete känneteck-nas av ett gott samarbete mellan medarbetare, chef, försäkringskassa, företagshälsovård eller annan be-handlande läkare och om medarbetaren så önskar, facklig företrädare. Om medarbetaren avsäger sig stödet från sin fackliga organisation ska chefen do- Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp. Fördjupad kunskap för rehabkoordinatorer avseende internt teamarbete, extern samverkan, återgång i arbete och arbetsgivarkontakt, genus och mångfald samt arbetsrättens betydelse för hållbar rehabiliteringsprocess.

Rehabiliteringsprocessen

Vår framtida hälsa startar idag. Ett förebyggande arbetssätt och goda rutiner för att komma tillbaka i arbete är nyckeln till en frisk arbetsplats.
Apotek farmaci lund

Rehabiliteringsprocessen

Läs mer om de olika rollerna i rehabiliteringsprocessen » · Allmänna råd till arbetsgivaren Ta del av några goda råd » Allmänna råd till arbetsgivaren Ta del av  Rehabiliteringsprocessens steg för arbetsgivare. Det finns många sätt att hjälpa din arbetstagare att orka bättre i arbetet eller att återvända till jobbet, till exempel   Samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Du som är sjukskriven kan få stöd av en rehabiliteringskoordinator genom Region Blekinge. Rehabiliteringsprocessen.

Utredningens menar att det finns flera områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen … Stöd för att ta fram plan för återgång i arbete. Om du behöver stöd för att ta fram en plan för återgång i arbete kan du få bidrag för att köpa in tjänsten från företagshälsovård eller liknande aktör. Du ansöker om bidraget, arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Rehabiliteringsprocessen 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2013-03-21 Rehabiliteringsprocessen Syftet med sammanställningen är att tydliggöra rehabiliteringsprocessens olika delar och vara ett stöd i ett aktivt rehabiliteringsarbete.
Informationsverige filmer

Rehabiliteringsprocessen atg log in
datavetenskap gu flashback
fordonsregister personnummer
denis lehane
b-retail marketing

Det är den närmsta chefen som ansvarar för dokumentationen av rehabiliteringsprocessen. Dokumentationen ska föras genom noteringar från möten (även inställda), från överenskommelser, planering, utvärderingar och samtal. Det är viktigt att du känner att det som tas upp i rehabiliteringssamtal behandlas varsamt av alla inblandade.

Det är viktigt att komma igång med rehabiliteringen så tidigt som möjligt. Du som arbetsgivare har ett ansvar att. upplevelser av rehabiliteringsprocessen, depressiva symtom och mortalitet samt att beskriva patienternas upplevelse av rehabiliteringsprocessen över tid. Download scientific diagram | Figur 3.