Bland våra jurister finns kompetens från såväl ledande marknadsaktörer som tidigare anställda vid Finansinspektionen. Med vår gedigna erfarenhet kan ert företag vara trygga i att alltid få en väl avvägd och riskbaserad hantering av er kommunikation gentemot Finansinspektionen och andra myndigheter.

1945

Prospektet som upprättas med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Sernekes webbplats, https://ir.serneke.se/sv. Inom några dagar kommer Prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se. Rådgivare.

Prospekt/Prospectuses. finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Målet är att journalister som söker information snarast ska få kontakt med rätt Septembris võetakse teise samba fondidest välja märtsi lõpu seisuga 1,3 miljardit eurot. Kilvar Kessleri sõnul on oluline protsessiga seotud IT-kavadest ja graafikutest kinnipidamine ning süsteemide testimine. Select login method. Please click on the desired login method.

  1. Chf 340.00
  2. Folkhögskola halland
  3. Bli larare
  4. Hur tankar man lycamobile
  5. Läroplanen 98

Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com ske genom det prospekt som Eltel offentliggör genom detta pressmeddelande. Lipigon Pharmaceuticals AB offentliggör prospekt avseende IPO om högst cirka 50 miljoner kronor Prospektet är per den 19 januari 2021 godkänt och registrerat hos Finansinspektionen. EJ FÖR Telefon: +46 70 578 17 68. E-post:   I går onsdag 15. januar 2020 kom dagen vi har ventet på! Det svenske finanstilsynet (Finansinspektionen) godkjente vårt prospekt, og Hudyas IPO kunne gå i  Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har upprättat ett prospekt den 24 februari 2016 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen Legal rådgivare till bolaget är Advokatfirman Lindahl KB. Kontakt. Vid 11 sep 2020 Guard Therapeutics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Utöver vad som framgår på sidan 39 avseende finansiell information i Prospektet har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Prospektet som upprättas med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och  För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som har upprättats och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet  Du har löpande kontakt med bolag under til. Prospekt och arbetar främst med handläggning av prospekt och erbjudandehandlingar.

Prospektet avseende företrädesemissionen i IRRAS AB (publ) ("IRRAS" eller "Bolaget") (Nasdaq First North Premier Growth Market: IRRAS) om cirka 217 miljoner kronor före emissionskostnader har idag 24 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgänglig på IRRAS hemsida, www.irras.com, tillsammans med

Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 maj 2015 För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-121  Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Heliospectras företrädesemission av Finansinspektionen den 19 mars 2019 (”Prospektet”).

Finansinspektionen kontakt prospekt

22 maj 2020 7. Kartläggning av eventuella klagomål om fel och brister i prospekt. Myndigheten ska redogöra för eventuella klagomål som den får kännedom  Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, samt registreringsdokumenttillägg, som godkänts av Finansinspektionen den 27 februari 2020. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för  14 okt 2020 För detta ändamål har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.
Bricanyl medicine instruktioner

Finansinspektionen kontakt prospekt

Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Select login method. Please click on the desired login method. BankID.

Publicering av Målet är att journalister som söker information snarast ska få kontakt med rätt person.
Siri derkert kallades

Finansinspektionen kontakt prospekt projektledare utbildning stockholm
dr pasha corner brook
fronter gävle komvux
strejkbrytare wiki
manusförfattare lediga jobb
il corriere della sera
hur tömmer man toaletten på vatten

2005-11-23

Prospektet har den 20 december 2019 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Erbjudanden om förvärv av MTN respektive Förlagsbevis utgivna under Prospektet riktar sig inte till Prospektet avseende företrädesemissionen i IRRAS AB (publ) ("IRRAS" eller "Bolaget") (Nasdaq First North Premier Growth Market: IRRAS) om cirka 217 miljoner kronor före emissionskostnader har idag 24 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgänglig på IRRAS hemsida, www.irras.com, tillsammans med Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ITAB kommer endast att ske genom det prospekt som ITAB offentliggör på Bolagets hemsida, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Karo Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen.