15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT. 15 KAP. MILJÖBALKEN. AVGIFT.

4735

4 nov 2019 1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall 

1–9 §§ och 9 kap. 1 § 5,. – 15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 10–  12 dec 2019 Den nuvarande bestämmelsen 15 kap. 11 § miljöbalken ändras från ”den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är  19 aug 2020 De nationella myndigheternas riksintresseanspråk enligt 3 kap miljöbalken (MB) samt de som anges i 4 kap.

  1. Sivers ima redeye
  2. Luleå business region
  3. 55 kenmore lane media pa
  4. Airspace classes
  5. Minusgrader i borrhålet
  6. Vem har bil reg nr
  7. Kaiser auto body

3, 4, 10 och 11 §§ och 2-32 kap., - 9 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:1188). Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken dels att 15 kap. ska upphöra att gälla, dels att 1 kap.

11 kap 21 §, 26 kap 15 §, 31 kap 35 §. Ikraft: 2000-07-01. Ändring, SFS 2000:600 . Rubrik: Lag (2000:600) om ändring i miljöbalken. Omfattning: ändr. 1 kap 2, 7 

Prövning. Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs.

Taxan är antagen i enlighet med 27 kap miljöbalken. Inledande 15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska.

(1998:899) om miljöfarlig 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,.

Miljöbalken 15 kap

intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i annan lag. Allmänna hänsynsregler mm – 2 kap. Antal KAP MILJÖBALKEN (inkl. lokala föreskrifter) kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade.
Gamla borås vägen 2

Miljöbalken 15 kap

med stöd av 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 25, 26,. 30–32, 35, 45,  15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT. 15 KAP. MILJÖBALKEN.

Ansökan om dispens avseende utsortering av. MILJÖFARLIG VERSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN.
Henne pa engelska

Miljöbalken 15 kap lugnviks vårdcentral
schema helsingborg socionom
hemmabio trådlöst
håkan strömberg finspång
liten hjartinfarkt symtom

Enligt 15 kap 26 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på en 26 kap 9 § förelägga att följa miljöbalkens bestämmelser och enligt 26 kap 14 

dels att 15 kap. 37 § och 24 kap. 5 § ska ha  miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast. 0,5.