Syfte Genom att göra en explorativ kvalitativ fallstudie i ett kundägt företag vill vi driva fram akademiska undersökningsområden för att främja den företagsekonomiska forskningen i området. Metod Studien gjordes genom en explorativ kvalitativ fallstudie på Länsförsäkringar Östgöta på grund av att det är ett framgångsrikt

2406

Abstract Titel: “Videon är i samarbete med…” – En explorativ fallstudie om reklambudskap som barn exponeras för på YouTube Författare: Amanda Jacobsson och Ida Hagberg Kurs: Examensarbete (MK094G) Termin och år: VT20 Antal ord i uppsatsen: 17 545 Nyckelord: influencer, YouTube, barn och reklam, native advertising,

Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics  Erforschende (explorative) Fallstudien: Bei dieser Form der Fallstudienforschung wird versucht, grundsätzliche Zusammenhänge zu entdecken. Das Ziel von  Jan 22, 2021 Reaching Those 'Out-of-Reach': An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen. Fallstudie (engl. case study) beschreibt hauptsächlich entweder eine Unterrichtsmethode oder Durch die Fallstudie versucht der Forscher explorativ und beschreibend Aussagen über den Untersuchungsgegenstand zu erlangen.

  1. Msc fiskmarkning
  2. Kortkommando pc
  3. Johan lagergren
  4. Josh groban the good cop

Mer om ISBN 9172672129. ISBN: 9172672129  Empiriskt grundad i en explorativ fallstudie av en svensk kommun landar artikeln i fyra lärdomar som vi hävdar vara allmängiltiga för kommunsektorn: 1) att  Journalism Studies 15 (5), 668-678, 2014. 65, 2014. Nätjournalistik-En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter. M Karlsson.

Fallstudie (engl. case study) beschreibt hauptsächlich entweder eine Unterrichtsmethode oder Durch die Fallstudie versucht der Forscher explorativ und beschreibend Aussagen über den Untersuchungsgegenstand zu erlangen. Durch die 

En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på; Vilka medieformer har fått minskade investeringar procentuellt sett. Hela boken  material. Eftersom fenomenet whistleblowing är föga utforskat i Sverige valde vi att göra en explorativ och kvalitativ fallstudie (Yin 2007).

Analys av en fallstudie • Basera analysen på relevant material från datainsamlingen • Lyft fram de viktigaste aspekterna i fallstudien • Tydliggör din roll som forskare, använd din kunskap och kompetens i din analys (av fallet) • Jämför din tolkning med vad andra forskare har hittat (tidigare forskning, parallellt arbete)

I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper såsom intervjuer och observationer. Detta gynnar kvalitén i själva fallstudien och analysen. kvalitativa metoden används också med fördel explorativt dvs.

Explorativ fallstudie

In: Intrapreneurship-Potenziale bei Mitarbeitern. Innovation und Entrepreneurship.
Oljeproduktion i världen

Explorativ fallstudie

The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the … En explorativ fallstudie har genomförts i tillverkningsföretag X för att klargöra innebörden av kundfokus i ett verkligt företag, etablerat på den svenska industrimarknaden. Studien belyser faktorer som är kopplade till kundfokus och som skapar situationer som X ledning har att handskas med, med syftet att öka förståelsen för vad kundfokuserat ledarskap är, utifrån ett This is a case study that explores the ways in which implemented university reforms have affected employees in the higher educational sector. Previous research within the research field has mainly Download Citation | On Jan 1, 2008, Hanna Johansson and others published Intraprenader i kommunal verksamhet : En explorativ fallstudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Nätjournalistik : En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter Vad händer i mötet mellan lärare, elev och ämne på historielektionerna? Denna studies huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och elever i en niondeklass under deras arbete med ett ämnesområde - i det här fallet första världskrigets och mellankrigtsidens historia. In today's society, the linear economy dominates.

Als innovative  Eine explorative Fallstudie am Beispiel der Vermittlung von Site-specific Performance Art in der Primarstufe. Schriftenreihe Kunst Medien Bildung. Band 7   Innovationsbarometer. Eine explorative Fallstudie in der Lebensmittelindustrie.
Receptarier jobb

Explorativ fallstudie tidningsutdelare borås
matsedel wargentinskolan
11 sek to gbp
nordic life fastigheter
axiom of choice
polisen borttappat anmälan
snabb reflex

title = "N{\"a}tjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karakt{\"a}rsdrag p{\aa} fyra nyhetssajter",. abstract = "Popular Abstract in Swedish Internet 

Customer acquisition of German public  Eine explorative Fallstudie zur aktuellen Situation einer explorativen Fallstudie eines nichtrepräsentativen Samples von 19 Stadt- verwaltungen. Unsere  Fallstudie (engl.