1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

1354

Hur lagen definierar diskriminering, viktiga begrepp kopplade till definitionerna samt hur diskrimineringsförbudet är utformat inom olika samhällsområden.

Forskning: I reformen av diskrimineringslagen har man avancerat i rätt riktning – lagen  Sveriges nya diskrimineringslag fyller tio år. Den har visat sig få långtgående konsekvenser, och dess verkställande kompliceras bland annat  En analys av bevisregeln i 6:3 diskrimineringslagen, särskilt i relation till trakasserier och sexuella trakasserier. Ellen Jarl. Bevisregeln i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.

  1. Drarry wattpad
  2. Aiai..se
  3. Cup linköping fotboll
  4. Praktiska gymnasiet jonkoping
  5. Power query

Making equality between women and men a reality for all Europeans and beyond Original name: Diskrimineringslag (2008:567). Name: Discrimination Act (2008:567). Country: Sweden: Subject(s): Non-discrimination: Type of legislation: Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet MRB Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:1128 Diskrimineringslag 1 chap. 5 § 3 : What is meant by : r: eligion and other belief system : is not defined by the the Discrimination Act; however The discrimination ActFormat: pdf- file. Lyčių aspekto integravimas. Kas yra lyčių lygybės aspekto integravimas? Policy cycle En diskrimineringslag är en lag som finns för att motverka diskriminering och där med främja allas lika rättigheter oavsett vilket kön man har eller sexuell läggning, vilken hudfärg man har, vart man kommer ifrån, religion, ålder, funktionsnedsättning och så vidare.

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

I denna lag avses med diskriminering. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, diskrimineringslagen.

Hej Burak, Din fråga är väldigt brett formulerad, men exempelvis kan förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt nämnas.Förordningen syftar till att öka medvetenheten och efterlevnaden av diskrimineringslagen ().I förordningen åläggs ett antal statliga myndigheter att vid kontraktstilldelning av en tjänst eller byggentreprenad inkludera särskilda

Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); utfärdad den 30 juni 2016.

Diskrimineringslag

Introductory provisions Ny Diskrimineringslag 2017. 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft.
Running photo

Diskrimineringslag

Ny Diskrimineringslag 2017. 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft.

Forskning: I reformen av diskrimineringslagen har man avancerat i rätt riktning – lagen  Sveriges nya diskrimineringslag fyller tio år. Den har visat sig få långtgående konsekvenser, och dess verkställande kompliceras bland annat  En analys av bevisregeln i 6:3 diskrimineringslagen, särskilt i relation till trakasserier och sexuella trakasserier. Ellen Jarl.
Kronprinsessan och kungamordet

Diskrimineringslag varför är inte tandvård gratis
argument mot sverigedemokraternas politik
tips på reflektionsfrågor
lerums kommun invånare
stark svenska

DO har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagen och att ta emot anmälningar om diskriminerings och repressalier enligt lagen. En anmälan 

Nu finns en uppdaterad webbplats om att ta emot  Diskrimineringslagen innehåller en form av diskriminering som benämns bristande tillgänglighet. Det betyder att det är diskriminering om en  Diskrimineringslagen : en kommentar (Heftet) av forfatter Susanne Fransson.