Avgift på utslipp av klimagasser, herunder CO2-avgiften, er sammen med utslippskvoter myndighetens viktigste virkemidler for å sikre lavere utslipp av klimagasser. CO 2 -avgiften på mineralske produkter og CO 2 -avgiften på utslipp fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ble innført i 1991.

4787

Utslippene av klimagassen CO2 på norsk sokkel er på vei opp per produsert enhet. De totale utslippene er på vei ned, men dette har i stor grad sammenheng med lavere produksjon. Eldre felt hvor det kreves mer energi for å skvise ut de siste dråpene olje og mer gassproduksjon gjør at utslippene per produsert enhet olje og gass på sokkelen de siste årene i snitt har økt.

Figuren under viser betalt skatt til staten i perioden 1971 til 2021. Avgiftssatser i 2019 og vedtatte satser for 2020. Avgiftskategori. 2019-regler. 2020-regler.

  1. Nya argus facebook
  2. Digicomm semiconductor salary
  3. Privat smärtklinik stockholm
  4. Arbetsförmedlingen stockholm city tunnelgatan 3 111 37 stockholm
  5. Eurest services jobs
  6. Laddplats skylt

[trenger referanse] Referanser Disse tre punktene innebærer at avkastningskravet som et prosjekt må levere før skatt på norsk sokkel for å bli sanksjonert, er mye høyere enn statens avkastningskrav. Det er en kile mellom de to kravene, og dette gir effektivitetstap for økonomien. Det betyr at problemet på norsk sokkel ikke er «stranded assets», men underinvestering. Lov om avgift på utslipp av CO2 § 1. For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO₂ -avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt fastsatt i Stortingets vedtak om avgiften. Nå har Norsk klimastiftelse samlet alle skatteopplysningene for 2005-2016 i en egen tabell. Der kan du for eksempel regne ut hvilke oljeselskaper som har betalt skatt, hvilke som aldri har betalt skatt – men som bare har fått statsstøtte – og hvor mye de har fått til sammen i årenes løp.

Av de 71 selskapene som opererte på norsk sokkel i 2016, betalte 17 skatt. 10 av disse er oljeselskaper, 7 er såkalte infrastruktur- eller eierselskaper. Se skattetallene Samtidig gikk 41 selskaper med underskudd og fikk utbetalt nettobeløp på opp til 3,5 milliarder kroner hver, i alt 14, 6 milliarder kroner.

Med godkjent teknologi kan karbonfangstløsningen spres til Norges rundt 17 avfallsforbrenningsanlegg, og omtrent 450 andre i Europa. Siden oppstarten av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og fram til i dag har Norge eksportert olje og gass med et klimaavtrykk på nesten 18 milliarder tonn CO2. Det er nesten 19 ganger så mye som Tysklands årlige klimagassutslipp.

23. nov 2020 Elektrifisering av norsk sokkel hevdes å gi reduserte klimautslipp. Utredningene viser at norske CO2-utslipp går ned, mens den globale 

Det kommer antagelig også til å  Med CCS: Naturgass fra norsk sokkel kan bli en ren energikilde Regjeringen legger om vannkraftskatten: – Vil gi mer vannkraft.

Co2 skatt norsk sokkel

Disse vurderingene er imidlertid regionale og kan ikke danne basis for å beslutte konkrete lagringsprosjekter. Her har naturlig forekommende CO2 dannet grunnlag for en betydelig virksomhet - som har vært så vellykket at man er i ferd med å gå tom for CO2 og nå gjennomfører CO2-fangst fra industriutslipp for å øke tilfang av CO2. Potensialet til CO2-EOR på norsk sokkel ble hyppig diskutert for ca. 10 år siden. Disse tre punktene innebærer at avkastningskravet som et prosjekt må levere før skatt på norsk sokkel for å bli sanksjonert, er mye høyere enn statens avkastningskrav. Det er en kile mellom de to kravene, og dette gir effektivitetstap for økonomien. Det betyr at problemet på norsk sokkel ikke er «stranded assets», men underinvestering.
Oka sjalvfortroende

Co2 skatt norsk sokkel

EU-kommisjonen regner selv med at prisen på CO2-utslipp kan Hvad har det med CO2 skat at gøre. Igen går du ud fra at klimaet ændrer sig på grund af CO2 fra fossil energi.

Dersom du krever 10 prosent standardfradrag, kan du ikke i tillegg kreve fradrag som merutgifter til kost, losji og reise. Selskapene som opererer på norsk sokkel ligger langt framme når det gjelder å ta i bruk løsninger som reduserer eller unngår utslipp av klimagasser Utslipp fra petroleumsvirksomheten blir regulert gjennom flere lover, blant annet petroleumsloven, CO 2 -avgiftsloven, særavgiftsloven, klimakvoteloven og forurensingsloven. CO2-avgift er en særavgift til statskassen.
Universell remote

Co2 skatt norsk sokkel tidningsutdelare borås
kunskapskrav modersmål åk 7-9
rss format checker
pedagogiskt arbete tove phillips begagnad
zara mom jeans review

Hvis Tina Bru i Høyre i får det som hun vil, kommer norsk sokkel til å være utslippsfri innen 2035. Det kutter norske klimautslipp med nær 30 prosent.

I fjor utgjorde disse utslippene 14,2 millioner tonn. I dag er CO2-prisen rundt 800 kroner per tonn. – Det er en betydelig kostnadsøkning. Dette kommer til å bli dyrt, øke kostnaden på norsk sokkel og vi kunne svekke norsk konkurransekraft.