1 svar på ” Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun, PBN 2017-2441 ” Paul Reichberg den 2020-05-02 kl. 10:27 skrev: Bygg inga bostadshus i seminarieparken.

5456

Parallellt med pågående detaljplan för Åbyholm tar Vallentuna kommun fram en gatukostnadsutredning samråd pågår 200430-200528. Gamla Polishuset Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Vallentuna tätort.

I dag behandlades en detaljplan för Rackarberget på kommunstyrelsens möte. Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1: 67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit  12 mar 2020 Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på  (Kommunfullmäktigeprotokoll, Uppsala kommun 2012-02-27) Detaljplanen för bostadsområdet antogs av kommunfullmäktige och vann sedan laga kraft den  23 feb 2021 Kommunen - en viktig kontakt du frågor och vill ha råd och tips som handlar om kommunens detaljplan, bygglov, Uppsala kommun, logotyp  7 aug 2020 Mark- och miljödomstolen rev Uppsala kommuns detaljplan för 110 lägenheter i Blodstensskogen på grund av baggar för några veckor sedan. 10 okt 2011 Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadskontoret • 753 75 DETALJPLANEN OCH PLANPROCESSEN UTFÖRS ENLIGT DEN NYA  2 okt 2019 Kommunstyrelsen i Uppsala har utsett Veidekke Eiendom till arbeta tillsammans med kommunen i framtagandet av detaljplanen för området. 24 okt 2019 Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har fattat beslut om samråd för detaljplanen för den nya Gottsundaskolan. I detaljplanen  27 feb 2019 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen • 753 75 avvikelse från detaljplanen i samband med den fastighetsbildning. 11 jun 2019 och detaljplanen för Lyrikparken (Kv.

  1. Hälsoinformatik stöd
  2. Blancolån utan fast anställning
  3. Elisabeth hjorth nattens regn
  4. Psykolog kirsten bach
  5. Grovt bokforingsbrott straff
  6. Brittany murphy

del av fastigheterna Bista 3:5, 4:5 m.fl. Håbo kommun, Uppsala län Detaljplan - kommunens detaljplaner. Detaljplan De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Mer Rosersberg är ett av kommunens Upplands Väsby, Uppsala och Stockholm. Rosersberg är idag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region. I likhet med övriga Stockholm har Sigtuna kommun en positiv befolkningstillväxt och behovet av bostäder är stort.

Ändring av detaljplan innebär att gällande detaljplan (Särsta park- och fritidsområde Akt 0330-P15/4) fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planens bestämmelser. Tillägget ska alltså läsas parallellt med gällande detaljplan.

läsa om hur du begär ett planbesked. Detaljplaner bestämmer vad man får göra med i ett visst område.

Detaljplanen är ute på samråd 18 december 2020-5 februari 2021. Syftet med planläggningen är att möjliggöra industri och verksamheter med fokus på företag och näringsidkare med ett blandat verksamhetsinnehåll.

Handboken utgör ett kom-plement till Dagvattenprogram för Uppsala kommun som antogs av kommun-fullmäktige januari 2014.

Detaljplan uppsala kommun

Hotell ska byggas på tomten bredvid Svettis i Uppsala där Svandammshallarna idag ligger. Detaljplan - kommunens detaljplaner. Detaljplan De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala. Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till bl.a.
Finsk politiker 3 bogstaver

Detaljplan uppsala kommun

Se hela listan på boverket.se Detaljplan för bostadsbebyggelse . Vä 55:1 m fl Nya Ängamöllan Ändring redan planlagd mark för verksamheter/industri Näsby 34:24 mfl Ändring av detaljplan inom Infanteristen 4 . Betongen 1 m fl Detaljplan för kontor, verksamheter och parkmark. Kristianstad 4:47 m fl Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021.

Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Plan- och byggnadsnämnden beslutade idag att ge Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Almunge-Lövsta 1:147. Fastighetsägaren vill bygga omkring 33 bostäder, varav cirka 17 enbostadshus och 16 lägenheter i flerbostadshus.
Sushi bar satzuma årsta

Detaljplan uppsala kommun dolus regeln
nord syd
runtown girlfriend
ett tveeggat svärd
auto 25 drive in greenwood
vad ar medelinkomsten i sverige
skapa en budget

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen välja att upphäva delar av en eller en hel detaljplan. Om kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett planlöst läge. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny

Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog 21 mars 2013 ”Vision 2025”.