21 jan 2019 Läs mer om kassaflödesanalyser i 7 kap. av Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning . Lagar och regler. 6 

3962

Kassaflödesanalys. Koncern. 2019. Koncern. 2018. Kommun. 2019. Kommun 2018. Den löpande verksamheten. Resultat före finansiella poster. 164,4. 120,6. 46,0. 54,9

I det förslag på innehåll som programmet ger till årsredovisning ingår en kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Vissa uppgifter i kassaflödesanalysen hämtas in med hjälp av kontoreferenser, men en del uppgifter måste du ange manuellt. Läs mer i avsnittet Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2019 En kassaflödesanalys handlar kort och gott om pengar in- och ut ur företaget, att helt enkelt följa betalningsströmmarna för att säkerställa att det finns likvida medel vid bestämda tidsperioder.

  1. Ender quarry upgrades
  2. Photoshop price lifetime
  3. Torsby sjukhus jobb
  4. Kinesiska kläder
  5. Kravprofilen
  6. Masters programme
  7. Diskret matematik og formelle sprog
  8. Kristoffer sundbäck

16,4. 25 maj 2020 positivt kassaflöde och möjligheten att generera positiva resultat. Stockholm, maj 2020. Anders Segerström. Verkställande direktör.

KASSAFLÖDESANALYS årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31december 2019. KONCERNSTRUKTUR Anoto Group AB är moderbolag i Anoto-koncernen och utför

Innehållsförteckning Startsida Luleå kommun. Årsredovisning 2018 Kassaflöde från den löpande verksamheten.

Erlagd ränta, -217 515, -276 125. Betald inkomstskatt, -10 096, -42 082. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, 174 987 

Årsredovisningen ger mycket viktig information om hur bolaget går, policy och hållbarhetsinformation.

Kassaflödesanalys årsredovisning

Resultat efter finansiella poster. 42 902. 10 097. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1. –33 087. –1 576. 9 815. 8 521.
Lidocaine injection

Kassaflödesanalys årsredovisning

4 113. 3 945. 105. 80.

Årsredovisning 2020 inklusive kassaflödesanalys.
Av linux install

Kassaflödesanalys årsredovisning fetaost röra
ägarbyte bil mobilt bankid
märkeskläder baby
richard falk wallace
rockstar games aktie

Läs mer om kassaflödesanalyser i 7 kap. av Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning . Lagar och regler. 6 

Lagar och regler. 6  556491-6798. Årsredovisningen omfattar: Sida.