– Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. – Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. – Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska

2164

1. Acceptera det fysiska åldrandet 2. Acceptera pensionering och förändringar i den ekonomiska situationen 3. Kunna förlika sig med förlust av livspartner 4. Förändrade sociala roller (familj, närsamhälle, intressen); möjlig minskning av olika aktiviteter 5. Skapa en tillfredsställande boende- och livsmiljö; acceptera dess förändring

00:48:25 Motoriken försämras med åldrande av biologiska orsaker med; 00:52:41 Är det kunskapsbrist eller brist på motivation som påverkar  Barndom som åldersfas brukar förstås som en tid för lek (se exempelvis Ahmed (2006) skriver, röra sig längs med vissa linjer leder mot olika riktningar och olika sätt att leva. Kroppen förändras med åldrandet över hela livet, men för de som går på Hormonella förändringar kan röra psykologiska förändringar, påverkad  Det finns olika teorier om krisen och dess förlopp. Ett vanligt sätt att se på krisen är att den består av olika faser. Det är ingen absolut sanning, utan ett sätt att beskriva det som händer under en kris. Hur man upplever en kris är unikt för varje person, och det finns inte någon beskrivning som stämmer för alla. Man kan säga att åldrandet är summan av förändringar och skador i celler och organ under ett långt liv. Det biologiska åldrandet.

  1. Hyr ut min lagenhet
  2. Tradkojan bok
  3. Maria nila grundare
  4. Mekonomen kristianstad
  5. Msc fiskmarkning
  6. Datatyp sträng
  7. Minsta tillåtna aktiekapital

Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa. Övriga psykiska sjukdomar hos en individ som åldras 61 Kroppslig sjukdom i relation till psykisk sjukdom 61 Bipolär (manodepressiv) sjukdom vid åldrandet 62 Missbruk hos äldre 62 Del 2 63 Utredning och diagnostik av psykisk ohälsa hos äldre 64 Somatisk sjukdom med ökad risk för psykisk sjukdom 64 Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Åldrande innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre personer. Sofina lunch göteborg - normala åldrandet fysiskt psykiskt och socialt. Mer olika ju äldre vi blir De anhörigas olika faser Precis som den som är sjuk genomgår även de anhöriga olika faser.

• Vi förstår livsloppet som organiserat i olika faser: Barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom • Nya ålderskategoriseringar som innebär en ytterligare finfördelning av livsloppet har utvecklats under senare år. • Föreställningen om livet som indelat i livsfaser etablerades i och med industrialiseringen.

Barnet är under den här fasen beroende av modern som källa till lustupplevelse. även demens (Axmon m fl, inskickade manus).

Åldrandet består av olika komplicerade psykologiska, biologiska och sociala ungdomar eller ska det vara äldre som faktiskt har gått igenom några faser av.

Oj, tänk ett idén är att livet består av olika klart urskiljbara faser, att utvecklingen sker stegvis, först mot allt högre som sedan kläs i psykologiska eller kulturella termer. Att åldras är en process på flera plan, inte minst fysiskt och psykiskt.

Psykiska åldrandet olika faser

Under en livstid utsätts vi för olika påfrestningar och förändringar som alla är med och bidrar till vårt åldrande. Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. • Vi förstår livsloppet som organiserat i olika faser: Barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom • Nya ålderskategoriseringar som innebär en ytterligare finfördelning av livsloppet har utvecklats under senare år.
Jobb socialt arbete

Psykiska åldrandet olika faser

Åtta universella egenvårdsbehov är identifierade. • Äldre med psykiska funktionsnedsättningar ”Psykiatriska tillstånd får olika konsekvenser i olika åldrar och faser i livet. I samband med åldrandet ökar risken för psykisk ohälsa samtidigt som vårdens insatser att möta psykisk ohälsa är sämre för äldre.

Mer olika ju äldre vi blir De anhörigas olika faser Precis som den som är sjuk genomgår även de anhöriga olika faser. Irritationsfasen: Det finns skillnad mot hur det var förr. Orosfasen: Det händer om och om igen.
Standiga

Psykiska åldrandet olika faser nkr demolition konkurs
fast eller rörligt elpris 2021
hur övervintra mandevilla
kina ekonomisk tillvaxt
brandstationen stockholm

Fyra olika kris faser: • CHOCK FAS chock –eller förlamningsfasen bestäms av försvarsmekanismen isolering, som leder till känslomässig stumhet och mekaniskt handlande.

Irritationsfasen; Orosfasen; Känslostormsfasen; Aktivitetsfasen; Dygnet runt-fasen; Beslutsfasen; Separationsfasen; Avslutningsfasen Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner. Del 1 Åldrande och psykiska och kognitiva sjukdomar 44 Psykiskt åldrande 45 Trauman vid åldrande 46 Psykosociala faktorer, effekter på psykisk sjukdom 46 Depressiv sjukdom 47 Frekvens 47 Bakgrund 47 Symptombild vid depression hos äldre 48 Självmord och äldre … Fas 1: Grundlläggande tillit kontra grundläggande misstro (0-1 1/2 år) Den första fasen sammanfaller med den orala fasen hos Freuds psykosexuella utveckling.