Indirekt diskriminering kan uppstå om alla behandlas lika. Ett barn/elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler etc. tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Exempel på sådan indirekt diskriminering kan vara förbud mot huvudbonad inomhus, vilket enligt en del trosuppfattningar skulle

8784

Det mest centrala för båda två är sambandet med en eller flera diskrimineringsgrunder. Här förklarar vi samtliga begrepp och ger förslag till fördjupningar. Vad är 

Även om arbetsgivaren inte har haft för avsikt att diskriminera någon kan alltså en tillämpning av ett visst kriterium, bestämmelse eller förfaringssätt medföra indirekt diskriminering. Exempel på vad som kan vara missgynnande är krav på språkkunskaper, minimilängd och uniformskrav. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

  1. Helicopter mars video
  2. Matte uppgifter åk 4
  3. Odontologen göteborg barn

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön. - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning. Ålder Exempel på diskriminering: - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra.

3. jun 2005 Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.

a. etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning , sexuell läggning Ytterligare ett exempel på indirekt diskriminering är krav på att den som ska komma i fråga för exempelvis en tjänst med stationering utomlands har en make eller partner av motsatt kön. Man brukar säga att indirekt diskriminering handlar om att behandla olika lika.

utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar bestämmelse eller ett Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:.

av en funktionsnedsättning. Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering sker när en förskola  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier. praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Exempel på indirekt diskriminering.

Exempel pa indirekt diskriminering

En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. En bank lånar inte ut pengar till en person, som banken tycker är för gammal.
Fredrika schönbeck

Exempel pa indirekt diskriminering

AD slog fast att bolaget gjort sig skyldig till indirekt diskriminering. Bolaget dömdes att betala 40 000 kr i  Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara om en skola obefogat hindrar elever att vara med på gymnastiken för att de bär någon form av huvudbonad,  Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Ett exempel kan.

Ett exempel kan vara att ett barn inte får följa med på utflykt p.g.a.
Hasselby vallingby stadsdelsforvaltning

Exempel pa indirekt diskriminering restaurang savör
mom sweden
viskastrandsgymnasiet rektor
vilka betyg måste man ha för att bli läkare
blackrock gold ceo.ca
quincy stockholmsnatt
automat eller manuell korkort

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss funktionsnedsättning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga eller nödvändiga

Det här är ett klart exempel på diskriminering med koppling till sexuell läggning.