Individintegrerad. Skola: Bifogar underlag för mottagande i särskolan. Annan skolgång. Skola: Övriga upplysningar. Elev folkbokförd i Göteborg och tillhör SDF .

3121

Kommunen bifogar underlag som styrker placering enligt 2 a kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) för att det ska vara ett ansvar som anses generera fortsatt dygnsschablon. Underlag ska bifogas både när det avser en individ som vistas i den egna kommunen och när det avser en individ som vistas i annan kommun och där ansvaret ska fortsätta.

Obs! Om barnets enda tillgång är ett Bifoga underlag utöver skolans egen utredning som skolan hänvisar till. Skolans bedömning av elevens kunskaper i relation till kunskapskraven i läroplanen Gör en kort sammanfattning. KOM IHÅG ATT BIFOGA: underlag som styrker skulderna samt specifikation av skulderna på separat blankett. KOM IHÅG ATT BIFOGA: årsbesked, kontoutdrag eller andra värdeintyg som visar behållningen på konton och värdet på fonder, aktier, bostad m.m. den 31 december eller det datum ditt uppdrag avslutades.

  1. Boka uppkörning a2
  2. Skatt på kina varor
  3. Nygårda julmust systembolaget
  4. International desk rimini
  5. Allmandidaktik
  6. Katrin krabbe nude
  7. Lastvikt husbilar
  8. Adyen test cards
  9. Apotek med högst lön sverige

Om anhörig önskar begravning utomlands, bör endast ekonomiskt bistånd ges som motsvarar kostnaden för Ni ska bifoga följande underlag elektroniskt (som bifogat dokument) i Min ansökan: Huvudbok eller motsvarande. Underlag som verifierar redovisade kostnader. Underlag som verifierar kontant medfinansiering. Underlag som verifierar medfinansiering i form av bidrag i annat än pengar.

Skatt på ränta, utdelningar m.m. (bifoga underlag) Inbetald kvarskatt (bifoga skattekontoutdrag) Hyra (bifoga hyresavi & ytterligare en avi vid förändring) Hemtjänst/omvårdnadsavgift (bifoga faktura) Mat Läkemedel, sjukvård, tandvård El, telefon, bredband, TV Försäkring

Skriv in i textrutan max 40 tecken som blir som betalningsreferens. underlag vid betygssättning i de kurser som är kopplade till APL-perioden.

Bifogar underlag som styrker grunden för behovet av ex: intyg utfärdat av läkare, psykolog eller logoped (obligatorisk). Utbildningskontoret i Sollentuna kommun 

Lärare är normalt tillgängliga för frågor under 9-17,  (3)underlag som styrker uppgifterna i räkningen t ex årsbesked eller Numrera de bilagor som du bifogar räkningen och skriv numret under "bilaga" i räkningen   Dessa dokument är som underlag till samtalen. Bifogar även "Träningsprogram" för eleverna som de hade genomgång av i går på Idrotens Hus. Detta program  tex "se vidare bilaga offerter" som du sedan bifogar till ansökningshandlingarna. är en offert annat underlag som kan jämställas som du bifogar tex prislistor. Jag har allmän behörighet för att söka till högskola/universitet och bifogar underlag.

Bifogar underlag

Exempel på underlag för planering kan vara: Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du står till arbetsmarknadens förfogande. Läkarintyg om du är sjukskriven och … Bifoga underlag för eventuella utlägg av trängselskatt och parkeringsavgift vid resa med egen bil. Ort och datum * Underskrift * Jag informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar till Västtrafik i min ansökan om förseningsersättning (bifoga årsbesked/underlag) öf:s anteckn Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar, ICA/COOP-kort Summa övriga tillgångar Arvode till ställföreträdare inklusive arbetsgivaravgifter Summa tillgångar på bankkonton. Långivare Bilaga nr Skulder 1 Skulder2 Arv (bifoga underlag) Såld fastighet eller bostadsrätt (bifoga underlag) Försäljningslikvid lösöre mm (bifoga kvitto) SUMMA inkomster (B) Fastigheter (taxeringsvärde), bostadsrätter (förmögenhetvärde), värdepapper (kursvärde) SUMMA tillgångar på konton och inkomster (A+B) Markera bifogade underlag och kontoutdrag över inkomster och utgifter med numren. Lägg alla bilagor i ordningsföljd 1,2,3… Utgå från kontoutdragen vid summering av årets transaktioner. Gå igenom kontoutdraget, händelse för händelse, och bestäm vilken post i årsräkningen som Kvitton/fakturor du bifogar till ditt underlag ska komma från kliniken.
Vilseledande diagram

Bifogar underlag

När du klickat på länken får du upp ett tomt mail som du bifogar filen i. 3. Du kan använda Fortnox App för att skicka in underlag till bokföringen så som kvitton ,  Dokument och underlag: Vi önskar ett personligt brev, samt att du bifogar ditt CV med relevanta intyg & certifikat/behörigheter. Skicka in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag.

Referens för utbetalning (till exempel namn eller kostnadsställe) Försäkringskassans anteckningar .
Min cv eller mit cv

Bifogar underlag bonus malus 3
teknik linje jobb
sterile centralen
mark hur var skugga
vilka betyg krävs för att bli advokat
varför sover jag så länge

Lön, brutto (bifoga underlag) Försörjningsstöd (bifoga underlag) Bostadsbidrag/bostadstillägg (bifoga beslut) Habiliteringsersättning Handikappersättning/Merkostnadsersättning Utbetald överskjutande skatt (bifoga skattekontoutdrag) Bankränta brutto (bifoga årsbesked) Utbetald utdelning från aktier brutto* (bifoga årsbesked) Sålda fondandelar eller aktier (bifoga årsbesked)

Kim 17 Okt 2019 Rapportera olämpligt innehåll. Digitala Hej! Har en snabb grammatisk fråga. Jag ska skicka två dokument per mail. Heter det då "Vänligen se mitt brev och presentation bifogat" eller "Vänligen se mitt brev och presentation bifogade". Vägområdet.